Evalueren

De evaluatie van opdrachten gebeurt steeds vaker door verschillende leerkrachten. Door het vooraf vastleggen van duidelijke evaluatiecriteria zijn de behaalde punten niet afhankelijk van de leerkracht die beoordeelt.

Ook voor de leerling is het interessant om vooraf voldoende op de hoogte te zijn van de criteria waaraan de opdracht moet voldoen.

De leerkracht evalueert op basis van een geobserveerde criteria. Deze criteria kun je vooraf omschrijven. Bij elke criteria kun je concrete remediŽring formuleren gekoppeld aan een score.

De evaluatie blijft beschikbaar voor de volgende schooljaren waardoor je de groei van de competenties in kaart kan brengen.

Aanmelden

Wachtwoord:

© 2009-2020 Kris Mostrey ~ Aimit.be