Rapporteren

De competentiemeter verwerkt de ingevoerde evaluaties automatisch. Een overzicht van de belangrijkste rapporten:

  • Een overzicht van de gegeven feedback per opdracht of per competentie.
  • Een overzicht van de scores per opdracht of per algemeen doel,  competentie of leerdoel.
  • Een grafische voorstelling van de score per algemeen doel,  competentie of leerdoel.
  • Een grafische voorstelling van de evolutie per algemeen doel of competentie.

En ook:

  • Alle rapporten kun je ook over het schooljaar heen opvolgen.
  • Alle rapporten zijn op een eenvoudige manier te exporteren naar Microsoft Office.
  • De leerling kan zijn eigen feedback, score, evolutie opvolgen.

Aanmelden

Wachtwoord:

© 2009-2020 Kris Mostrey ~ Aimit.be